Araç sigortası gerçekleşebilecek ihtimal risklerin göz önünde bulundurularak sizi ve sahip olduğunuz aracı güvence altına almak için hazırlanmış bir sigorta türüdür. Araç sigortası içerisinde farklı kasko sigortaları ve trafik sigortaları yer almaktadır.  Araç sigortası ile sigortalattığınız aracın, hasar görmesi, sürücünün kalıcı hasar görmesi, ölüm ile sonuçlanması ve manevi zarar görmesi sonucu oluşacak maddi manevi kayıpları tazminat ile telafi edilmektedir.
Araç sigortası bir motorlu aracın tanımlanması ve bu aracın bir bireyin ölümüne geçici ve kalıcı yaralanmasına sebep olması ile meydana gelen hukuki sorumlulukların bir limite dayandırılarak temin edilmesini sağlayan terimdir. Araç sigortası ile hangi tazminat hakları kazanılabilir?

Öncelikle araç sigortasından tazminat kişinin kaza sonrasın durumun değerlendirilmesi ile belirlenecek bir yol hartası üzerinden karar verilir. Bireyin kaza sonrası suç oranı, bireyin aracının gördüğü maddi hasar ve kayıpları bireyin kaza sonrası hafif yaralanmaları veya ağır yaralanma durumları ile bireyin kaza sonrası ölüme sonuçlanacak en olumsuz durumu yaşamasıdır. Burada araç hasar görebileceği gibi aşırı hasar görerek pert durumuna da düşebilir. Burada kişi hayatta kalırsa kendisi eğer ölürse yakınları, fayda görenler ve ailesi tazminat hakkında bulunabilir. En ufak fayda gören bir kişi dahi kaza sonucu ölen yakını için destekten yoksun kalma tazminatı açabilir.

Tedavi masrafları; Kaza sonrası kişinin hastaneye adım atmasından hastaneden çıkıp sağlığını kavuşacağı ana kadar yaşadığı tüm sağlık problemleri nedeni ile meydana gelen masrafların karşılanması amacı ile belirtilen tedavi masrafları kapsamında ilaçlar, aracılar, yol masrafları, hastane doktor bakıcı masrafları gibi masraflar alınmaktadır. Burada bu kaza sonrası kişinin sağlığına kavuşması için yatığı tüm harcamalar tedavi masrafları kategorisine girer. Bu tazminatın alınması için tedavi gören kişinin yaptığı herhangi bir harcamayı beyan edebilecek fiş fatura ve belgeyi mutlaka ıslak imzalı ve kaşeli orijinal şekilde taşıması gereklidir. Zira resmi işlerde evrak söz sahibidir.
Cenaze masrafları; Kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası bireyin hastaneden alınıp mezara konması ve mezarının kapatılmasına kadar gecen sürede, yol gıda, kefen, mezarlık gibi harcanacak tüm paralar cenaze masrafları kategorisine girmektedir. Bu masraflarda tazminat olarak karşı taraftan alınabilmektedir.

Destekten yoksun kalma masrafları; Bireyin yaşamda iken ondan faydalanan ailesi, eşi, akrabası, burs verdiği öğrencisi, destek çıktığı üvey evladı, varsa koruyucu ailesi destekten yoksun kalma tazminatı açabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin yaşamı boyunca destek çıkacağı bireylerin alabilecekleri destek miktarının bugün ki ve yarın ki değerleri hesap edilerek ortaya çıkan bir tazminat olup geleceğe yönelikte hesaplamalar yapılmaktadır.

İş gücü kaybı masrafları; İş gücü kaybı, bireyin kaza nedeni ile normal çalışma seviyesi ve temposundan düşmesi, daha az mesai harcaması veya hiçbir şekilde çalışamaması durumunda ortaya çıkan maddi kayıpların telafisi adına ortaya çıkan bir tazminattır. Bu tazminat şekli de geleceğe yönelik olup kişinin toplam çalışma yılı hesaplanarak bu yıla göre olası kazançlarının sağlanması adına yeterli masrafların desteklenmesi anlamına gelecektir.

Manevi zarar görme masrafları; Manevi olarak kişinin yakınlarının her türlü stres depresyon huzursuzluk endişe güven kaybı gibi manevi yönden sarsan etkilerin telafi edilmesi ve olumsuz etkilerin azaltılması adına ortaya çıkan bu manevi zarar görme masrafları tek seferlik olup bugüne yönelik bir tazminat şeklidir. Burada ölen kişinin en yakınlarından ondan faydalanan ve bunu belgeleyen kişilere kadar görülen manevi zararlar için tazminat davası açılarak bir bedel alınmakta ve manevi zararlar azaltılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir