Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin, hayatta olduğu dönemde destek olduğu, maddi ve manevi anlamda desteklerini sürdürdüğü kişi veya kişilerin, bu ölüm neticesinden desteklerden yoksun kalması sonucu maddi kayıplarının telafisi ve zararların giderilmesi adına talep ettikleri tazminat türüne destekten yoksun kalma tazminatı adı verilir. Destekten yoksun kalma tazminatı için ölen kişinin anne, baba, eş, çocuk veya kardeşleri talepte bulunabilir. Ayrıca 3. Kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir. Bu açıdan en önemli şey 3. Kişi veya kişilerin ölen kişinin hayatta iken onları desteklediğini belirten kanıt veya belgelerin olmasıdır. Bu belgelerin olmaması kişilerin destekten yoksun kalma tazminatını almasına engel olabilir. Zira kamuda belge söz sahibidir. Afaki yorumlar söylemler ve konuşmalar dikkate alınmamakta olup evrak ve belgelerin çok daha etkili ve kesin çözüm olduğunu söyleyebiliriz.
Trafik kazası sonucu;

Vefat eden çocukların ailesi, destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir mi?

Bir çocuğun trafik kazasında ölmesi sonrasında onun ailesi destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Burada öne sürülecek olan tez, ölen çocuğun büyüyerek ilerleyen yıllarda ailesine maddi anlamda destek çıkacak ve geçimini sağlayacak olmasıdır. Bu destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken çocuğun öldüğü zaman ki yaşı, ilerleyen yıllardan destek çıkması beklenen aile bireylerinin yaşı ve diğer farklı etkileri bir arada hesaplanarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmaktadır. Çocukların hangi mesleği seçecekleri ne kadar kazanç elde edecekleri bu kazancın ne kadarını ailesi için harcamaları gibi kriterler ile birlikte destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmaktadır.

Trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı almak için;

Tazminat açma süresi ve zaman aşımı ne kadardır?

Trafik kazalarında destekten yoksun tazminatı almak için açılacak olan tazminat davasının süresi, kişilerin uğramış olduğu zararın ve failinin öğrenildiği tarih itibari ile 1 yıldır. Ancak kaza sonrası dava açmaya yetkili olan kişiler, zararı karşılayacak faili öğrenemedikleri durumda bu destekten yoksun kalma tazminatı davasını açma süresi kaza tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süreler sonrasında zaman aşımı gerçekleşmektedir. Ancak kişi dışında eğer ki dava bir sigorta şirketine açılacak ise bu durumda ilave 2 yıl daha eklenmekte ve akabinde zaman aşım süresi hesaplanmaktadır. Trafik kazası sonrası da bir ceza ve ceza davası var ise mahkeme süreci oldukça uzayacağı için bu dava süresi ve zaman aşımı süresi çok daha uzun olacaktır. Cezai davaların uzun sürmesi temyiz, Yargıtay gibi aşamalar ile itiraz süreçleri nedeni ile sonuçlanması uzun sürece için bu sonuçlanma süresine göre yeni bir zaman aşımı süresi belirlenmekte böylece destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek kişiler için süre ve süreç konusunda adil ve ideal davranma metotları uygulanmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır?

Trafik kazasında yaşanacak ölüm vakası ile ölenin desteğinden yoksun kalan aile veya 3. Kişiler öncelikle tüm cenaze ve defin masraflarını talep edebilirler. Yaralanma oldu ise iş kaybı ve güçten yoksun olması sonucu çalışamadığı günlerin kaybı istenmektedir. Eğer sakatlık oluştu ise kişinin emekli olacağı güne kadar olan kazançlarının hesaplanması ve bunların tazminata dönüşmesi için yapılacak analizler ile destek tazminat bedelleri hesaplanmaktadır. Bu hesap sisteminde kazazedelerin mağdur olmaması yanı sıra kazaya neden olan kişi yâda kişilerinde haksız bir şekilde cezalandırılmaması adına son derece titiz bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda tazminata etki edecek tüm parametreler bir arada değerlendirilerek bilirkişiler sayesinde ne optimum miktar belirlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir