0 (312) 229 15 10 - 0 (545) 969 12 34

Strazburg caddesi 9/8 Sıhhıye Çankaya Ankara

Top

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası tazminatı

Ölümlü trafik kazası birden fazla aracın birbiri ile çarpışması, bor motorlu aracın bir veya birden fazla yayaya çarpması gibi ana nedenler ile oluşan bir süreçtir. Ölümlü trafik kazaları sonrasında ölen kişinin mirasçıları, aileleri ve varsa ölen kişilerden destek alan 3. Şahıslar, meydana gelen zararların karşılanması adına kazaya sebep olmuş kişilere ve kurumlara dava açmasıdır.  Ölümlü trafik kazalarında hem maddi hem de manevi olarak 2 farklı tazminat söz konusudur. Somut zararların karşılanması adına maddi tazminat talep edilmektedir. Ayrıca ölen kişinin arkasında kalan kişilerin acılarını, kederlerini, öfke ve ıstıraplarını dindirmek adına bir manevi tazminat talebi de mümkündür.
Ölümle kaynaklanan trafik cezalarında ortaya çıkmış olan maddi tazminatları 3 ana kalemde inceleyebiliriz.

Ölümlü trafik kazası nedeni ile cenaze giderleri

Ölümlü trafik kazası sonrasında kişinin defin ve gömülme işlemleri için meydana çıkan bir giderdir. Burada cenazenin nakil işlemleri, defin aşamasında gerekli malzeme ve hizmetlerin karşılanması gibi tüm masrafları cenaze giderleri olarak düşünebilir ve bu giderlerin tazmini açısından maddi tazminat davası açabilirler.

Ölümlü kaza sürecinde ölümün hemen gerçekleşmemesi açısından ortaya çıkan tedavi giderleri

Ölümlü trafik kazası kişinin kaza aşamasında ölüm hemen gerçekleşmemektedir. Olay yerinde ölüm oranı % 30 olup kişilerin % 70’ i hastaneye kaldırılmakta ve hastanede yapılan müdahaleler sonrası vefat etmektedir. Bu vefat aşamasına kadar geçen önlem, müdahale ve tedavilerin bir masrafı meydana gelmektedir.  Bu giderleri kazaya sebep olun kişilerden ve kurumlardan talep etmek mümkündür. Ameliyatlar, ilaç tedavileri, ortopedik önlemler, refakatçı masrafları, hastane giderleri, bakıcı masrafları gibi masraflar bu tazminatın içerisinde yer alacaktır. Kaza sonrası ölene kadar gecen sürede kişinin çalışamamış ve iş gücüne yoksun kalmış olması nedeni ile kişi için ayrıca maddi tazminat giderleri meydana gelecektir.

Destekten yoksun kalma tazminatı

Ölümlü kazalar neticesinde açılacak bir tazminat davası olan destekten yoksun kalma tazminatı Türk Borçlar Kanunu 53. Madde ye göre ölen kişiden faydalanan aile bireyler ve bunu belgeleyen 3. Kişilerin açacağı bir dava şeklidir. Burada ölen kişinin baktığı aile ve 3. Şahıslar için bu destekten yoksun kaldıklarını belgelemeleri ile bu desteğine sağlanması adına açılan bir tazminat davasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı ileriye dönük bir tazminat olarak ta hesap edilmektedir. Sadece yetişkin ölümlerinde değil aynı zamanda çocuk ölümlerinde de destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmaktadır. Zira çocuğun büyüterek ailesine ve yakınlarına bakması düşüncesi ile gelecekte edineceği kazançlar hesap edilip maddi tazminat olarak talep edilmektedir. Mesela bir burs alan öğrencinin burs aldığı kişinin ölümü sonrası bunu belgelediği durumlarda ölüme sebep olan kişi ve kurumlardan destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.

Manevi tazminat talebi ise ölen kişinin yakın ailesi, nişanlısı, sözlüsü ve kişinin hayatında yer edinen kişilerin yaşadıkları acıları, elemleri ve zorlukları bir nebze olsun atlatmaları adına düşünülmüş bir tazminatdır. Bu tazminat Türk Borçlar Kanununda manevi tazminat olarak tanımlanış olup ölümlü trafik kazası sonrası ölen kişilerin yakınları için uygulanmaktadır. Manevi tazminat talebi isteyen kişilerin talepleri, miktarlar bu taleplerin karşılanması miktarların belirlenmesi gibi süreçler tamamı ile mahkemenin kararları ile gerçekleşmektedir. Ölen kişinin yüksek talepleri sigortanın karşılayamayacağı miktarlarda olduğunda burada kaskonun devreye girmesi gerekecektir. Ancak makul ölçüler ile uçuk olmayan rakamların tespiti hem ölen kişinin yakınlarını hem de ölüme neden olan kişilerin kasten öldürme suçu işlemediklerini tespit edilmesi ile mağdur olmamaları amaçlanmaktadır.