Bugün ülkemizde trafik kazalarından her yıl 5000 kişini üzerinden ölüm ve 100 bin kişinin üzerinde hafif ve ağır yaralanmalar olduğu yapılan istatistik ve resmi açıklamalar ile bilinmektedir. Ancak bu istatistik ve kayıtlara girmeyen kişileri de eklediğimizde 7 bin kişinin üzerinden ölüm ve 120 bin civarında da yaralanma ve uzuv kaybı yaşama gibi ağır bir bilanço ortaya çıkacaktır. Trafik kazalarının % 95’ i insandan kaynaklı hatalardan dolayı meydana gelmektedir. İnsan kaynaklı meydana gelen bu kazalarda % 28 sürücülerde ve % 1 ise yolculardan kaynaklı hatalar oluşturmaktadır. Trafik kazalarının % 5’ i araç kaynaklı olup araçların yeteri kadar bakımı ve ihtiyaçları gözetilmediği içindir. Kalan % 1 ise sadece yol kaynaklıdır. Bu tablo ortaya çıkarmıştır ki ölümlerin neredeyse % 94’ ü insandan kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar hız, alkollü araç kullanma, konuşma, telefon kullanma gibi dikkatsiz davranış ve reflekslerdir.

Türkiye’ de her geçen gün araç ve sürücü sayısı artmaktadır. 1980 yılında 37 bin kaza da 4200 kişi ölürken 2000 yılında 440 bin kazada 4600 kişi ölmüştür. Maddi hasar ise 1980 yılında 27 Milyon dolar olmuş iken 2000 yılında 262 milyon dolar olarak gözlemlenmiştir. Bu bağlamda son 10 yılda 1,5 milyar dolar bir kayıp trafik kazalarında yaşanmaktadır.

Herhangi bir aracını bir kişi, araç veya beklenmeyen bir süreç ile organ ve uzuv kayıpları veya ölüm ile neticelenmesi olayına trafik kazası denir. Bu trafik kazası ile kayıp yaşayan kişi veya yakınları ve mirasçıları maddi ve manevi zararların telafisi adına tazminat davası açabilmektedir. Trafik kaza tazminatı, kazanın boyutları ile ortaya çıkan bir değerdir. Trafik kaza tazminatı; yaralanması trafik kazası, maddi hazırlı trafik kazası ve ölümlü trafik kazası tazminatı gibi sınıflara ayrılmaktadır.

Kimler maddi manevi trafik tazminat davası açabilir?

Trafik kazası mağdurunun hayatta olması ile ilgili borçlar kanunu 41, 45 ve 47. Maddeleri gereğince bizatihi kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ancak kişi vefat etmişse onun vefatı nedeni ile maddi ve manevi zarar görmüş anne, baba, eş, çocuk, kardeş, nişanlı ve desteği altında yaşayan ve bunu belgeleyen herkes maddi ve manevi trafik tazminat davası açabilirler. Ve kişi ölmeden trafik kaza tazminatı davası açmış ve ölmüş ise yakınları bu davaya devam edebilirler.

Maddi ve manevi trafik tazminat davası kimlere karşı açılabilir?

Bir kazada zararların karşı taraftan alınması için ilk gerekli olan kusurun sizde olmamasıdır. Ayrıca kusurun karşı tarafta olması ve karşı tarafta ki kişinin ölmesi ile ekonomik tazminatı karşılayacak yakının olmaması durumunda tazminat için sigorta şirketleri başvurulmaktadır. Uzuv kaybı ve ölümlü kazalar sonrasında yüksek maddi tazminatlar ortaya çıkmaktadır. Madde 97 de ‘’ zarar gören kişi, zorunlu mali sorumlulukları ile sigortası kapsamında öngörülmüş değerlerin içerisinde doğrudan sigortacıdan talepte bulunabilir ve sigortacıya dava açabilir ‘’ hükmü bulunmaktadır. Trafik sigortası ve kasko farklı ise her iki şirkete de tazminat davası açılabilir.

Trafik kazasına neden olanın trafik sigortası yok ise;

Zorunlu trafik sigortası sigorta sahibinin diğer kişilere verdiği zararları karşılayan bir sigorta şeklidir. Zorunlu trafik sigortası ilgili KTK 85. Madde de zorunlu kılınmıştır. Bu sigortası olmayanların trafiğe çıkışı yasaktır. Sigortası olmayanların sebebiyet verdiği maddi kayıplar için yine de tazminat davası açılabilir. Kişiden bu kayıpların telafisi adına trafik kazası tazminatı talep edilebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013’te yayınlamış olduğu raporlara göre ülkemizde trafik kazaları oranı oldukça yüksektir. TÜİK’in raporlarına göre trafik kazası sayısı 2013 için 1.207.354’tür. bu kazalardan 1.046.048 tanesi maddi hasarlı kazalar olurken, 161.306 tanesinde ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmiştir. Kaza sayısı her yıl artış göstermekle birlikte, kazazedelerin birtakım hukuki haklarından bihaber olmaları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir.

Geçirilen trafik kazasında yaralanma ve ölüm olması durumunda, kusurlu bulunan aracın sahibinden, sürücüsünden ve trafik sigorta poliçesinden tazminat talep edilebilir.

Bu gibi durumlarda sigorta şirketlerine yapılan başvurular uzun sürmektedir. Ayrıca sigorta hukuku konusunda deneyimli olmayan kişiler nedeniyle düşük miktarlarda tazminat alınmaktadır.
Şirketimiz tazminat hakkınızı kullanmada sizlere yardımcı olmaktadır. Hiçbir ücret almadan, halihazırda mağdur olan kazazedelerin hak ettikleri tazminatlar mümkün olan en kısa sürede alınabilmektedir. Bu işlem sırasında oluşan masrafları da, kazada suçlu bulunan kişiden tahsil edilmektedir.

En kısa sürede ve hak ettiğiniz tazminatı alabilmeniz sigorta hukukçusu çalışanlarımızın ilk önceliğidir. Daha önce talep etmiş olduğunuz ve aldığınız tazminatlarınızın oldukça düşük olarak hesaplanmış olması söz konusudur. Herhangi bir sigorta firmasında kalmış hakkınızı, yani bakiye tazminatlarınızı, sorgulamak için şirketimiz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır. Şimdi hak ettiğiniz tazminatı alma vakti. Trafik kaza tazminatı için bizi arayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir