0 (312) 229 15 10 - 0 (545) 969 12 34

Strazburg caddesi 9/8 Sıhhıye Çankaya Ankara

Top

Yaralanmalı Trafik Kazası

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü kazalar ve yaralanmalı kazalar arasında ki farkın tazminatı talep eden kişi yönünden olduğunu söylemeliyiz. Tazminatı yaralı kişi talep etmektedir.  Bu açıdan öncelikle yaralanmalı trafik kazalarından kesinlikle destekten yoksun kalma tazminatı bulunmamaktadır. Yaralanmalı trafik kazası sonucu kişiler Türk Borçlar Kanununda yer alan 54. maddeye göre; tedavi masrafları, kaza sebebi ile meydana gelecek kazanç kayıpları, çalışma gücünün kaza nedeni ile azalması ve yok olması ve geleceğe dair ekonomik zarar ve yok olmaların giderilmesi gibi kriterlerden oluşur.  Ayrıca bu maddi zararların yanı sıra kişiler manevi bir tazminat talebinde de bulunabilir.
Tedavi giderleri;

Yaralanmalı trafik kazası ile çok ciddi tedavi süreci ortaya çıkması mümkündür. Bu süreçte kazaya uğrayan bireyin hastanede saatlerce veya günlerce kalması, ameliyat olması, en kötü senaryoya göre yoğun bakımda kalması gibi bir hastane masrafları ortaya çıka bilmektedir. Bu tedavi süreçleri ile sadece hastaneye ödenecek tutar değil aynı zamanda tedavi süresince alınan ilaçlar da bu tedavi masrafları kapsamındadır. Bir yerden bir yere nakil olma, organ nakli ve ortopedik süreçler de kaza geçiren kişinin tazminat aşamasında ele aldığı tedavi masrafları kriterleri olarak değerlendirilmekte ve kaza yapan kişin en doğal talep hakkı olarak hukuki anlamda uygun görülmektedir.

Kazanç kayıpları

Yaralamalı trafik kazası nedeni ile kaza yapan kişilerin tedavi sürecinde çalışamadığı tüm günlerde bir kazanç kaybı medyadan gelmektedir.  Bu kayıpları kazaya neden olmuş kişiler yâda kurumlardan talep edecek olan kazazede işinden uzak kalması nedeni ile ortaya çıkan tüm kazanç giderlerin tazminat olarak isteyebilmektedir.  Bu kazanç kayıplarında geleceğe dönük herhangi bir süreç hesap edilmeyecek olup sadece kaza yapan kişinin çalışmadığı X günü kadar kayıpların bugün ki miktarı hesaplanarak tanzim edilmesi sürecidir.

Çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeni ile meydana gelen kayıplar 

Yaralamalı trafik kazası nedeni ile bir uzvunda yok olma bir fiziksel özelliği kaybetme ve sağlık aktivitelerinden fiziksel, kimyasal veya biyolojik anlamda etkilenen tüm kişilerin çalışma gücünde meydana gelecek azalmalar veya çalışma gücünün kaybolması neden ile bir tazminat hakkı meydana gelmektedir. Bu tazminat hakkı hesaplanırken kaza sonucu kişide % kaç oranında bir eksilme, bir uzuv ve eylem kaybı yaşadığı, bu kaybın kişinin kazancına dair ne kadar zarar meydana getireceği hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda bugüne ve geleceğe dair kişinin hayatı boyunca elde edebileceği tüm kazanç miktarları bir arada düşünülerek hesaplamaların yapılması ile ortaya çıkan bir değerdir.

Ekonomik anlamda geleceğin bozulması açısından doğan kayıplar

Kişilerin yaşamış olduğu yaralamalı trafik kazası sonucu somut zararların yanı sıra muhtemel meydana gelebilecek zarar kalemleri bulunmaktadır. Mesela bir üniversitelinin bir organını veya uzvunu kaybetmesi ile meydana gelebilecek zararın ifadesi mümkün değildir. Bu kişinin bir geliri veya işi olmaması nedeni ile farklı bir zarar kaleminin ortaya çıktığını söyleyebilir. Bu zararın hesaplanmasında kişinin eğitim durumu, yaşı, uzvunun kaybı ve kayıp oranı, yetenekleri, becerileri, kazanç elde etme olasılıkları gibi tüm parametreler hesaplanarak kişi için bir tazminat talebi bulunulmaktadır.
Bu maddi tazminat kalemleri yanı sıra Türk Borçlar Kanunu 56. Maddeye göre ‘’ ağır bedensel zararların meydana gelmesi ile birlikte zarar gören kişinin yakınlarına da manevi tazminat bedeli ödenmesi konusunda karar verilebilmektedir ‘’ ifadesi bulunmaktadır. Bu manevi tazminat yaralanan kişinin ve yakınlarının görmüş olduğu manevi yara psikolojik durum stres ve depresyonlar olarak değerlendirilip hesap edilmektedir.

Sakatlanma tazminatı, kişinin trafik kazası sonucu vücut bütünlüğünün belirli oranda kaybı nedeniyle kişiye ödenen tazminat türüdür. Trafik kazası geçiren ve sakatlanan kişiler bizzat sakatlanma tazminatı başvurusunda bulunabilirler. Vücut bütünlüğünün ne oranda kayba uğradığı alınan hastane raporlarıyla anlaşılmaktadır.
Kazazedenin alacağı tazminat miktarı hastane raporundaki sakatlık oranına, kazadan önceki gelirine ve kişinin kaç yaşında olduğuna göre değişebilir.

Trafik kazası geçirmiş ve bunun sonucundaki rahatsızlıklarından dolayı işine devam edememiş olup maddi zarara uğramış olan kazazedeler iş göremezlik raporu alarak “geçici iş göremezlik tazminatı” başvurusu yapabilirler.
Eğer yaralanmalı trafik kazası sonucu tazminat alabileceğinizi düşünüyorsanız bize ulaşın.