Manevi tazminat; Trafik kazası, iş kazası gibi vb. Durumlarda yaralanma sonucunda veya ölüm halinde ölen kişinin yakınlarının, kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin manevi bütünlüğünün sarsılması, elem, üzüntü duyması, yaşama gücünün neşesinin azalması karşılığında para olarak takdir edilen tazminat türüdür.

Manevi tazminat; Zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilme nedeniyle yaşanılan manevi üzüntülerin telafi edilmesi için zarar veren tarafından ödenmektedir. Zarar gören kişinin manevi tazminat talep edebilmesi için zarar veren kişinin kusurunun bulunması gerekmektedir. Manevi tazminat ile maddi tazminat arasındaki fark ise Manevi zararda, maddi zararın aksine,kişinin mal varlığında herhangi bir eksilme söz konusu değildir. Maddi tazminat gibi hesaplanan bir tazminat türü değildir. Kişinin iktisadi kaybı yoktur. Fakat kişisel varlığında hissi anlamda bir kayıp söz konusudur. Yani, maddi zararın aksine, iktisadi özelliği olmayan, duygu ve his aleminde kalan kayıptır.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT:

Trafik kazası sebebiyle manevi tazminat; bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumda zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi anlamını taşımaktadır. Trafik kazası sebebiyle bedenen ve ruhen zarar gören kişi kusurlu bulunan araç sürücüsü ve araç malikinden görmüş olduğu zarardan dolayı manevi tazminat talep edebilmektedir. Ölümlü trafik kazalarında ise ölenin yakınları ölümden duydukları acı ve üzüntü için kazaya neden olan kişi veya kurumlardan manevi tazminat talep edebilmektedir. Trafik kazası sebebiyle talep edilen manevi tazminata ilişkin miktar yönünden karar verme yetkisi sadece hakime aittir. Mahkeme tarafından davalı ve davacı tarafların sosyo-ekonomik durumları,trafik kazası neticesinde meydana gelen sakatlık ve ölümün ilgiler üzerindeki etkisi gibi gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedecektir.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ İÇİN HANGİ ŞARLAR GEREKMEKTEDİR?

  • Trafik kazası olmalıdır.
  • Trafik kazası neticesinde bir zarar meydana gelmelidir.
  • Eylem, hukuka aykırı olmalıdır.
  • Manevi tazminat talebinde bulunacak kişiler ölenin yakınları olmalıdır.(eş,çocuk,anne,baba,kardeş vb)
  • Trafik kazası neticesinde cismani bir zarar olmalıdır(ölüm ve yaralanma)
  • Talepte bulunacak kişi aynı zamanda zarar gören kendisi ise bizzat kendisi başvurmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir