Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmiş ise ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür. Trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden müteveffanın ölmeyip yaşasaydı yaşamı süresince destek olacağı kişiler için vefattan dolayı doğan maddi haklarına destekten yoksun kalma tazminatı denir.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI için kimler talepte bulunabilir ?

Destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Ölenin ailesi(ölenin eşi , anne,baba,çocuk) ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasada ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmesi durumda 3. Kişilerde destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.
Ölümlü trafik kazası neticesinde ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası çocuğun ileri ki yaşlarında kendilerine destek olacağını nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Ölümlü trafik kazası tazminatı nasıl hesaplanır ve tazminat miktarı nasıl belirlenir?

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin, yaşı geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel yaşam ömürleri dikkate alınarak aktüer hesaplama yöntemi ile Ölümlü trafik kaza tazminatı hesaplanır.

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası(trafik sigortası) sorumluluğu

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI neticesinde sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigortalıyı koruma amacında olan sorumluluk sigorta türüne Zorunlu Mali trafik sigortası denir. Trafik sigortası sorumluluk sigortası kapsamında olup ülkemizde trafikte yer alabilecek her aracın bu sigortayı yaptırması zorunludur. Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.
Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanmaktadır.Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün kusuru oranında karşılamaktadır.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilememesi durumda ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI nereden tahsil edilebilir?

Bu tür trafik kazalarında Güvence hesabından tahsil edilmektedir.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARIN DA ZAMAN AŞIMI: Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren on yıl içinde zaman aşıma uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir filden doğar ve ceza kanunu bu fil için daha uzun bir zaman aşımı bulunuyorsa bu süre, maddi tazminat içinde geçerli sayılacaktır.

Buna göre zaman aşımı 15 yıl olarak uygulanacaktır.

TEK TARAFLI ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT talepleri için ceza zamanaşımı süresi uygulanamayacağı için destekten yoksun kalma tazminatı talepleri 2 yıldır.

Hangi durumlarda ÖLÜM TAZMİNATI alınabilir?

  • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir.
  • Ölüm ile trafik kazası sebebiyle illiyet bağı olmalıdır.

ÇİFT TARAFLI ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT: Çift taraflı trafik kazalarında her iki aracın trafik sigortası sürücünün kusuru oranında oluşan zarardan sorumlu olmaktadır. Araç içinde yolcu konumunda bulunan kişilerin trafik kazası sebebiyle ölümü durumunda Trafik kazasına karışan araç sürücülerinin kusur oranına göre ölüm sebebiyle desteğinden yoksun kalan kişiler, destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilirler.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE HANGİ HALLERDE SİGORTACI,SİGORTA YAPTIRAN KİŞİYE RÜCU EDEBİLİR ?

Meydana gelen trafik kazasında bazı hallerde sigortacı, karşıladığı zarar miktarını sigorta ettiren kişiden talep edebilmektedir.

  • İşletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir eylemi veya ağır kusuru ile kaza meydana gelmiş ise.
  • İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir oto yarışı için Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gereken özeni göstermedi halinde bilebilecek durumda ise.
  • Ehliyet belgesi (sürücü belgesi) olmadan araç kullanılıp kazaya sebebiyet verilmiş ise
  • Alkollü halde veya uyuşturucu madde ile motorlu aracın sevk ve idare edilmesiyle kazaya sebebiyet verilmiş
  • Ruhsat olmaksızın yolcu taşıma veya ruhsatta belirtilenden daha fazla yolcu taşıma halinde trafik kazasına sebebiyet verilmişse
  • Kazadan sonra sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sigortacı firma, sigorta ettirene rücu edebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir