YARALANMALI TRAFİK KAZA TAZMİNATI

Trafik kazası bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır.
Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü hataları olmak üzere, araçtan ve yoldan kaynaklanan etmenler neden olmaktadır.Trafik kazaları çoğu zaman bedeni zararlara sebep olabilmektedir.Bu zararlar çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlana bileceği gibi bazı durumlarda da ölümle sonuçlanabilir. Yaralanmalı trafik kazası durumunda kişinin kendisi; ölüm halinde ise ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin zararlarının ve kayıplarının giderilmesi için tazminat davası açılması gerekmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazası neticesinde yaralanan kişinin iki türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır.

 • Geçici iş göremezlik( çalışamayan süre ) : Yaralanmalı Trafik Kazası geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığının olmamasına rağmen, tedavi gördüğü süre boyunca, iyileşene kadar çalışmaması ve geçen süre içerisinde iş ve kazanç kaybına uğramasıdır. Bu haktan sadece iş sahibi olup çalışanlar değil, aynı zamanda bir işte çalışmayarak günlük işlerini yapamayan kişiler( ev kadını ,öğrenciler) yararlanmaktadır.
 • Sürekli iş göremezlik (daimi maluliyet) : Yaralanmalı Trafik Kazası neticesinde kişinin bir organını kaybetmesi veya işlevinde azalma olması nedeniyle oluşan sakatlıktır.
 • Yaralanmalı Trafik Kazasıneticesinde sakatlanan kişinin sakatlık oranı,kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaba göre alacağı tazminata sürekli iş göremezlik(daimi maluliyet tazminatı) denir.
  Mevcut borçlar hukuku kanunu 54. Maddesine göre ( Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün ve kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını talep edebilir.

Trafik kazaları sonucunda yaralanan kişinin, bu yaralanma boyutu farklı şekillerde olabilir. Bunlar, uzuv kayıpları, kısmi ya da tamamen felç olma, mesleğini icra edebilmesini engelleyecek oranda kazanma gücünden yoksun kalma olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişilerin bedeni zararları ve kayıpları yüksek olduğundan sahip oldukları hak tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır. Yaralanmalı trafik kaza tazminatı kazanın boyutları ile ortaya çıkan bir değerdir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI neticesinde sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigortalıyı koruma amacında olan sorumluluk sigorta türüne Zorunlu Mali trafik sigortası denir. Trafik sigortası sorumluluk sigortası kapsamında olup ülkemizde trafikte yer alabilecek her aracın bu sigortayı yaptırması zorunludur. Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.
Trafik sigortası üçüncü kişilerin oluşan zarar ve kayıplarını karşıladığından dolayı ruhsat sahibinin Trafik kazası neticesinde yaralanmasından dolayı Yaralanmalı trafik kaza tazminatı talep etme hakkı yoktur.
Yaralanmalı trafik kazası sebebiyle vücut bütünlüğü kayıp ve zarara uğrayan kişilerin meydana gelen bu zararı trafik sigortasından karşılanmaktadır.
Trafik sigortası oluşan zararları araç sürücüsünün belirlenen kusur oranında Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı adı altında karşılamaktadır.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilememesi durumda YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNATİ nereden tahsil edilebilir?

Bu tür trafik kazalarında Güvence hesabından tahsil edilmektedir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI ZAMAN AŞIMI: 2918 sayılı Kara yolları trafik kanun 109.maddesi 1.fıkrasında Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar denilmiş ise de.

Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa bu süre maddi tazminat istekleri için de geçerlidir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR?

 • Bir veya birden fazla ölü varsa on beş yıl(15)
 • Bir veya birden fazla yaralı varsa sekiz(8) yıl
 • Bir yaralı bir ölü varsa on beş(15) yıl uygulanacaktır.

HANGİ DURUMLARDA YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNATI ALINABİLİR?

Trafik kazası neticesinde tazminat alabilmek için;

 • Bedenen zarara uğrayan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 kusuru olmamalıdır.
 • Bedenen zarara uğrayan kişi ruhsat sahibi olmamalıdır.
 • Zarar ile YARALANMALI TRAFİK KAZASI arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
 • Yaralanmalı trafik kazası neticesinde Geçici iş göremezlik ve Kalıcı iş göremezlik(daimi maluliyet) halleri meydana gelmektedir.

TEK TARAFLI YARALANMALI TRAFİK KAZALARI TAZMİNATI : Tek taraflı kazalarda kazanın oluşmasında araç sürücüsü tamamen kusurlu olduğu için Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatıtalep etme hakkı yoktur.
Araç içerisinde yolcu olarak bulunan kişilerin sakatlık oranı, yaş ve gelirine göre tazminat hakkı bulunmaktadır.
ÇİFT TARAFLI YARALANMALI TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT: Karayolunda iki aracın karıştığı ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZASI neticesinde her iki aracın kusuru olması durumda.Kusur oranına göre zorun mali sorumluluk sigortası(Trafik sigortası) dan ödeme talep edebilir.
Araç sürücüleri trafik kazasına sebep veren diğer aracın zorun mali sorumluluk sigortası(Trafik sigortası) dan kusur oranında Yaralanmalı trafik kazası tazminatı talep edebilir.
Araç içerisinde yolcu konumunda bulunan kişiler her iki araçtan kusur oranına göre yaralanmalı trafik kazası tazminatı talebinde buluna bilir.
Yaya konumda bulunda kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında yaralanmalı trafik kaza tazminatına hak kazanmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir